Effektiv inkasso

 

Effektiv Kravia Vest AS jobber effektivt for å løse dine saker så raskt som mulig.
Hos oss vil du oppleve:

  • Saksbehandling som starter umiddelbart
  • Skreddersøm på dine premisser
  • Ekstrem høy løsningsgrad

 

Vil du forbedre resultatene?

Det kan du faktisk gjøre noe med allerede i dag. Ved å innføre bedre rutiner for purring og utsendelse av inkassovarsel, kan du forbedre resultatene vesentlig i din bedrift.

Fakturaer som ikke blir betalt - er penger rett ut av dine lommer.

Har du rutiner som fungerer?

Alle bedrifter som ønsker å redusere tap på fordringer, må ha en klar og konsis rutine for purring, inkassovarsling og oversendelse til inkasso.

Kravia Vest AS hjelper deg med å

  • tilrettelegge rutiner
  • sjekke at purrebrev og inkassovarsler inneholder lovens krav til tekst
  • gir deg et forsprang på andre kreditorer som også vil ha oppgjør.

Ønsker du en inkassoløsning
som bedrer din likviditet?