Hvordan velge riktig inkassoselskap?

Rask saksbehandling betyr alt. Den som tar tak i saken din umiddelbart, har størst sjanse for å løse den slik at du får pengene dine. Derfor bør denne bli din leverandør av inkassotjenester.

 

Store inkassoselskap for store kunder

I Norge er det i dag ca 100 inkassoforetak – hvor minst 90 av dem er små/mellomstore selskap med fra 1 til 5-6  medarbeidere. De aller fleste av disse benytter det samme programvare fra samme leverandør. Standardbrev og frister er i stor grad bestemt av inkassoloven, inkassoforskriften, tvistemålsloven, tvangsfullbyrdelsesloven o.s.v. Slik sett er de aller fleste inkassoselskapene svært like i utgangspunktet. Når det gjelder de største selskapene – med flere hundre ansatte – har de ressurser og mulighet til å kjøpe kompetansen som er nødvendig når de skal serve kunder som Telenor, BKK, DnB o.s.v.

 

Mindre inkassoselskap for mindre kunder

For de aller fleste små og mellomstore bedrifter er det lite tjenlig  å være kunde hos de store inkassoselskapene. Man blir lett en uinteressant kunde som glemmes i bråket fra de store, krevende kundene. I noen av de små inkassoforetakene, finnes det svært dyktige eiere, faglige ledere og medarbeidere som yter en servis overfor kundene som langt overgår det de største selskapene kan levere. Eiere og medarbeidere sitter tett på kundene og kjenner hver eneste en av dem ut og inn. Saksbehandlingen blir gjennomført slik kundene ønsker det. Med et samarbeid som skreddersys, oppnår man stor kundetilfredshet. Her er det ikke snakk om å levere en standardløsning – men skreddersøm på kundens premisser.

 

Kravia Vest AS satser først og fremst på små og mellomstore bedrifter. Derfor har vi bl.a. avtale med Uni Micro om integrasjon av inkassoløsningen i Uni Micros regnskapsprogramvare. Vi arbeider med å tilrettelegge purring og inkasso for eksisterende og nye brukere slik at effektiviteten går opp og purrerutinene strammes inn. Derved oppnår man forbedring allerede før sakene eventuelt sendes til inkasso.

 

Sjekk ulike inkassoselskap 

Før du velger inkassoselskap skal du se på regnskapet til de selskapene du vurderer som mulige interessante. Finanstilsynet krever ikke bare kvalitet – men også at selskapet både er solvent og likvid og fremstår som ryddig og seriøst. Ta deretter en telefon til de aktuelle selskapene så merker du fort hvilket servicenivå og kompetansenivå det enkelte  selskap har.