Nyttig om inkasso

Lovdata - Her finner du bl.a. inkassoloven som regulerer all innkreving - også egeninkasso. I tillegg finner du forskriftene til inkassoloven.

 

Norske Inkassobyråers Forening - Her finner du bl. a inkassosalærtabellen.

 

Finansklagenemnda (FinKN) er et bransjebasert klageorgan som behandler klagesaker mot banker, forsikringsselskap, inkassoselskap, og andre finansselskap. Finansklagenemnda skal gjennom utenrettslig tvisteløsning bidra til at den som har rett, får rett.

 

Advokat Tone Thomassen er engasjert som leder av sekretariatet. Nemnda og Sekretariatet har vært operativt i flere år og har behandlet en rekke saker.

 

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

 

GOA ble stiftet i 1991 og har bygget opp et nettverk av kontaktpersoner ut over landet. De aller fleste kontaktpersoner er selv inne i en gjeldsordning, og har dermed førstehånds kjennskap til problemene. Derfor kan de gi medmenneskelig støtte og råd, og eventuelt henvise videre til andre deler av hjelpeapparatet. Noen kan også hjelpe til med korrespondanse, formidle kontakt med andre instanser og gi informasjon om lover og regler. Dette skjer i nært samarbeid med organisasjonens hovedkontor i Oslo, og med andre ressurspersoner med spesielle interesser og kunnskaper på dette området. Organisasjonen har kontaktpersoner i 18 fylker og ca. 70 kommuner, og har nesten 1.150 medlemmer.

 

Avregning - bokføringsforslag

 

Eksempelsak 1. (ikke belastet provisjon)

Betalt hovedstol/fakturabeløp kr. 10.000,-
Betalt inkassosalær kr. 1.300,- * (Til Akros)
Betalt forsinkelsesrente kr. 100,-    * (Til Akros 80%)
SUM kr. 11.400,-

 

* Grunnlag MVA = 1.380,-

I dette forslaget har saken blitt registrert før det har gått 90 dager fra forfall på faktura, og det er ikke blitt belastet provisjon av innfordret hovedstol (se inkassoavtalen).

NB: Motregnet mva er en del av oppgjøret og fører man dette korrekt (direkte på inngående mva - f. eks. hovedbokskonto 2710), så får man dette tilbake på eget mva-oppgjør.

 

Føring i regnskap 

Debet Kredit
Bank 9.625,-    Reskontro 10.000,- 
Renter (provisjon) 80,-    Renteinntekter 100,- 
Inngående mva. 345,-  (motregnet mva)     
SUM 10.100,-    SUM 10.100,- 

  

 

Eksempelsak 2. (Belastet provisjon)

Saken er registrert etter at det har gått 90 dager fra forfall. Ihht inkassoavtalen belastes derfor provisjon av innfordret beløp.

Betalt hovedstol/fakturabeløp kr. 10.000,-
Betalt inkassosalær kr.   1.300,-   * (Til Akros)
Betalt forsinkelsesrente kr.     100,-    * (Til Akros 80%)
Provisjon 10% ihht inkassoavtale kr.   1.000,-   * (Til Akros)

 

* Grunnlag MVA = 2.380,-

 

Føring i regnskap 

Debet Kredit
Bank 8.425,-    Reskontro 10.000,- 
Renter (provisjon) 80,-    Renteinntekter 100,- 
Provisjon (10%) 1.000,-       
Inngående mva. 595,-  (motregnet mva)     
SUM 10.100,-    SUM 10.100,- 

 

Fremdeles noe uklart? Kontakt oss gjerne på mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.