Vi setter alltid dine behov først

Vi tenker alltid DU, DEG, DITT – først og fremst. Vi vet at om vi leverer tjenester med høy kvalitet og dekker dine behov som kunde, så tjener også vi på det.

Noen tar betalt uten å løse sakene

Det er svært irriterende når man som leverandør gir kreditt til en som ikke skulle hatt det – og taper fordringen. Du sender kravet til inkasso og hører ikke noe fra inkassoselskapet på måneder. Og når du så hører noe, er det kun en bekreftelse på at du har tapt pengene. I tillegg får du en faktura.

Kvalitet til riktig pris

Det er klart at heller ikke inkassoselskap kan levere kvalitet uten at det må koste noe. Inkassoloven er endret slik at vi ikke kan belaste skyldneren mer enn ca. 60% av det vi tidligere kunne. Vi forsøker å kompensere med å øke løsningsgraden og løse flere saker – raskere. Men likevel vil vi være nødt til å belaste deg som oppdragsgiver for noe av den bortfalte inntekten. Dette har også vært et ønske fra myndighetene i mange år.

Mange inkassoselskap vil få problemer med å levere kvalitet til den prisen som vil være markedspris. Konsekvensen er at du som oppdragsgiver vil få dårligere resultater til en høyere pris. Da er det viktig å samarbeide med et lite, effektivt inkassoselskap som setter dine behov først.

Kravia Vest AS er et slikt selskap. I tillegg ønsker vi å bli oppfattet som et bunn seriøst selskap med markedets beste løsningsgrad og en prising som bygger på resultater.