Vil du forbedre resultatene i din bedrift?

Det kan du faktisk gjøre noe med allerede i dag. Ved å innføre bedre rutiner for purring og utsendelse av inkassovarsel, kan du forbedre resultatene vesentlig i din bedrift.

Dårlige betalere stjeler ditt overskudd

De fleste bedrifter gir kreditt. Varene leveres og man fakturerer i etterkant. Dette rasjonaliserer bestilling og levering selv om det medfører at likviditeten kan bli strukket mer enn man gjerne vil. Nå går det selvsagt an å leve med at betalingen kommer 14 dager etter levering. Verre blir det hvis kunden utelater å betale over lengre tid slik at man må purre flere ganger og kanskje sende kravet til inkasso. Fakturaer som ikke blir betalt er rett og slett penger rett ut av dine lommer. Det er overskuddet som forsvinner.

Rutiner som fungerer

Hvis noe slikt skulle skje er det helt vesentlig at du har en inkassoforbindelse som fungerer – raskt og kontant.  Saken din  skal tas fatt i samme dag den registreres. Kredittopplysninger sjekkes for å klargjøre skyldners situasjon og bestemme fremdrift og virkemidler. Kontakt opprettes med skyldner og eventuelt inngås avtale om dato for betaling. Alt registreres fortløpende slik at du som kreditor har oppdatert informasjon fra dag til dag.

Ønsker du å gi tilbakemelding – kan du svare direkte i inkassosystemet hvis du er pålogget - eller sender oss en mail. Ingenting gir bedre resultater enn om du som oppdragsgiver og vi som inkassoselskap opptrer som et team overfor den som skylder pengene. Hvis vi både får skyldneren til å betale samtidig som dette gjøres ryddig og profesjonelt – kan du også beholde kunden som kunde hvis du ønsker det.

Slik reduserer du tap på fordringer

Alle bedrifter som ønsker å redusere tap på fordringer, må ha en klar og konsis rutine for purring, inkassovarsling og oversendelse til inkasso.

Kravia Vest AS hjelper deg med å

  • tilrettelegge rutiner
  • sjekke at purrebrev og inkassovarsler inneholder lovens krav til tekst
  • gir deg et forsprang på andre kreditorer som også vil ha oppgjør.