Om Kravia Vest

Kravia Vest AS er et rent inkassobyrå med fokus på å betjene små og mellomstore kunder.

Vi leverer inkassotjenester til et vidt spekter av bedrifter, fra tannleger og legeklinikker til bilforhandlere, verksteder, transportbransjen, opplæringsinstitusjoner m.m. Våre kunder er i størrelse fra 1 til flere hundre ansatte.

Vi leverer enkle, effektive og ryddige inkassotjenester til en gunstig pris.

Vi er et lite men svært effektivt selskap. Våre ansatte er i stor grad medeiere, og alle medeierne arbeider aktivt i bedriften. Dette påvirker både innsats og ikke minst resultatet for våre kunder.

Vi har et konsept som er enkelt å forholde seg til, med en inkassoavtale som ikke binder kunden verken i tid, pris eller antall oppdrag. Den er kun en bekreftelse på samarbeidet - uten å låse partene.