Slik jobber vi

Inkassorutiner som er enkle, korrekte og betalingsfremmende

 

Som fakturautsteder er det du og din bedrift som styrer pengestrømmen inn i bedriften.

For å unngå unødvendige tap på fordringer, er det viktig å ha en fornuftig og relativt kort betalingsfrist. Ofte er varene/tjenestene allerede levert når fakturaen blir sendt. Som fakturautsteder har du derfor havnet i en vanskelig  situasjon dersom ikke betaling skjer ved avtalt forfall.

Realiteten er at jo raskere det reageres på manglende betaling – jo sikrere kan man være på at betalingen kommer.

Mange bedrifter har gode faktureringsrutiner – men det svikter når betalingsfristen er ute. Det hjelper ikke særlig at  purringen kommer kanskje måneder etter forfall og at purringene stort sett har samme tekstinnhold – fra første purring til ”siste varsel”.

Et aktivt samarbeid mellom fakturautsteder (kreditor) og Kravia Vest AS som inkassoselskap, medfører alltid at unødvendige kredittdager blir vesentlig redusert.

Dersom du som kreditor tilrettelegger fakturering, varsel om inkasso samt oversendelse til Kravia Vest AS innenfor lovens minstekrav (les: inkassoloven) garanterer vi mindre tap og bedre likviditet for din bedrift. Det er ikke noe krav at det må sendes en purring etter faktura. Kravia Vest AS anbefaler at dere tar den bort. Det har vist seg å være mer effektivt. Det er et krav at det sendes inkassovarsel (se PURRERUTINER) med 14 dagers frist. Dersom dere legger på purregebyr må dere vente (med å sende inkassovarsel) 14 dager etter forfall på faktura. Dette forsinker innfordring og det vil uansett dreie seg om småpenger. Så like greit å ikke legge på dette gebyret men opprettholde tempo med innfordring.

Innholdet i inkassovarselet skal også være en presisering av hvilket/hvilke krav det gjelder  samt beløp og betalingsfrist.

Korrekt tekst til for eksempel et inkassovarsel finner du både på siden Om purrerutiner eller hos din inkassomedarbeider hos oss. Når faktura er forfalt og inkassovarsel er sendt – og forfalt til betaling – er kravet klart til overføring til Kravia Vest AS som inkassosak. Ved uenighet om kravet må Kravia Vest AS orienteres.

Saksbehandlerne hos Kravia Vest AS tar hånd om saken umiddelbart etter at den er mottatt. Saken blir sjekket mot mulige andre saker mot samme debitor (e-mail, telefon, mobil skattetall) for å få info om skyldner - og vi tar kontakt på telefon med skyldner for å få informasjon om grunnen til manglende betaling – og gjerne avtale oppgjør eller betaling i et begrenset antall avdrag. Noen ganger tar vi også kontakt med oppdragsgiver for mulig tilleggsinformasjon.

 

Vi legger mye arbeid ned i å få debitor til å betale frivillig og tidlig i prosessen. Alternativet er gjerne rettslig inkasso med både tidkrevende begjæringer som også medfører gebyrer til Staten.

Kravia Vest AS ble etablert i 1997 (Akros Inkasso AS) og har hovedkontor i Bergen. Vi er et lite selskap (og det skal vi fortsatt være), som skal være lett å kommunisere med og som besitter gode kunnskaper innenfor innfordring. Kravia Vest AS bistår gjerne med å tilrettelegge purrerutiner.