Vi dekker hele landet

Ved hjelp av moderne teknologi koblet med kunnskap og erfaring, løser vi sakene uavhengig av hvor skyldner holder til. Derfor er ingen skyldner langt unna. De fleste har en hjemstedsadresse, et mobiltelefonnummer og gjerne en eller flere e-postadresser.

 

Kravia Vest AS har som målsetting å løse din sak raskest mulig. I praksis betyr dette at vi finner ut hvor skyldner bor så tidlig som mulig, og tar kontakt for en frivillig avtale. På den måten er vi raskere fremme ved målet enn eventuelle andre inkassoforetak som kan ha oppdrag mot samme person.

Vi lar ikke inkassosakene styres av automatikk. Her er det snakk om”hands on” på sakene helt frem til betaling skjer. Dette gir ofte optimale resultater. Og den som først og fremst får nytte og glede av denne arbeidsmetoden – er du som oppdragsgiver.

Vårt hovedområde er Bergen og Hordaland, hvor de fleste av våre kunder leverer størstedelen av sine varer og tjenester. Samtidig er Kravia Vest AS knyttet opp til et nettverk av informanter/representanter i alle kommuner i Norge. Vi kan således skaffe informasjon fra de fleste steder og stille med representant for eksempel i Forliksrådet. Vi er derfor ikke avhengig av geografisk plassering for å løse dine saker.